Condiții de utilizare

Următoarele condiții de afaceri reglementează relația contractuală dintre Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland (numită pe scurt: dateblaster) și utilizatorii și clienții serviciilor lor de telemedia (numiți în continuare: utilizatori). Ele definesc condițiile în care sunt utilizate serviciile dateblaster.

Pagina matrimonialero.com este o ofertă (numită în continuare serviciul) a Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland.
Serviciul este o platformă de comunicare care oferă utilizatorilor posibilitatea, printre altele, de a se prezenta pe internet pentru a găsi doritori pentru relații, prietenii, aventuri de o noapte sau pentru aventuri extraconjugale. Serviciul oferă printre altele posibilitatea de a contacta femei, cupluri și bărbați, cu convingeri similare, care doresc să cunoască parteneri noi. Serviciul oferă, de asemenea, o varietate de opțiuni pentru a comunica, a flirta și a vă prezenta.

§ 1 Obiectul contractului; Domeniul de aplicare a serviciilor


1. dateblaster oferă utilizatorilor acces la o platformă de matrimoniale pe matrimonialero.com. Platforma conține profiluri și informații despre alți utilizatori. După crearea propriului profil, utilizatorii au opțiunea de a căuta alte profiluri pe platformă. Utilizatorii pot vizualiza profilurile altor utilizatori și pot comunica limitat cu aceștia.

2. Serviciile dateblaster sunt oferite exclusiv în scopuri private, non-comerciale. Prin înregistrarea în serviciul dateblaster, utilizatorul se angajează să utilizeze serviciul numai în scop personal.

3. dateblaster pune la dispoziție atât servicii gratuite și cât și servicii plătite. Înregistrarea gratuită oferă utilizatorului posibilitatea de a crea un profil, de a vizualiza profilurile altor utilizatori și de a trimite mesaje altor utilizatori. Pe lângă utilizatorii care utilizează serviciile gratuite, utilizatorii care se înregistrează pentru serviciul contra cost pot contacta alți utilizatori și le pot scrie mesaje. Serviciul plătit poate fi contractat pentru diferite perioade. Înainte de a furniza aceste servicii, utilizatorul este informat cu privire la costurile, conținutul și sfera serviciilor, precum și prețul și condițiile de plată.

4. dateblaster menține sistemul disponibil permanent (24 din 24). Routerul care se conectează la centrul de date folosit de dateblaster la Internet este decisiv pentru disponibilitatea serviciului (punctul de transfer). dateblaster garantează utilizatorilor serviciilor plătite o disponibilitate de 97 % în media anuală. Cu toate acestea, se consideră că disponibilitatea este redusă numai dacă utilizatorul dateblaster a raportat eroarea (mesaj de eroare). Sunt excluse întreruperile bazate pe forța majoră.

5. dateblaster poate utiliza furnizorii de servicii externi pentru a-i furniza serviciile. Aceasta include în special furnizorii de plăți, furnizorii de conținut și alți furnizori externi de servicii. Furnizorii de servicii externi care prestează servicii în numele dateblaster nu sunt considerați terți în sensul acestor termeni și condiții generale.

§ 2 Încheierea contractului


1. dateblaster nu încheie contracte cu persoane sub 18 ani.
Dacă dateblaster are îndoieli cu privire la vârsta utilizatorului, acestuia i se va cere dovada vârstei. Dacă utilizatorul nu furnizează această dovadă de vârstă în termen de două săptămâni, dateblaster are dreptul să rezilieze relația contractuală fără o notificare prealabilă.
Dacă pentru dateblaster există suspiciunea rezonabilă că o persoană nu este eligibilă să participe, dateblaster are dreptul să verifice datele personale ale persoanei, prin solicitarea documentelor oficiale. Utilizatorii care nu sunt eligibili să participe nu le este permisă utilizarea serviciilor.

2. Serviciile dateblaster sunt accesate după înregistrarea utilizatorului cu datele sale personale (inclusiv sexul, data nașterii, adresa de e-mail). Prin înregistrare, utilizatorul confirmă inclusiv acești termeni și condiții generale și declarația de protecție a datelor. Acest lucru stabilește o relație contractuală gratuită între dateblaster și utilizator.

3. dateblaster oferă utilizatorului, pe lângă serviciile gratuite, diverse servicii contra cost (abonament Premium). Utilizând aceste servicii, utilizatorul încheie o altă relație contractuală, separată de relația contractuală gratuită. Acești termeni și condițiile generale constituie, de asemenea, baza acestei relații contractuale suplimentare. Utilizatorul este informat despre conținutul, durata, prețul, valabilitatea și condițiile de plată înainte de a încheia contractul contra cost pentru serviciul respectiv. Dând clic pe butonul „Cumpărați acum”, utilizatorul solicită încheierea un contract pentru serviciile plătite dateblaster. dateblaster va confirma acceptarea solicitării către client prin activarea serviciilor sau prin e-mail.

§ 3 Costuri


1. Serviciile oferite de dateblaster sunt gratuite, cu excepția cazului în care utilizatorul a fost informat despre obligația de a plăti înainte de a încheia un contract pentru un serviciu contra cost.

2. Prețurile suportate pentru serviciile contra cost, metoda de plată și durata obligațiilor pe termen lung aferente acestor servicii contra cost sunt explicate de utilizator înainte de utilizare.

§ 4 Condiții de plată


1. Taxa pentru serviciile contra cost trebuie să fie plătită în avans către dateblaster și va fi încasată integral folosind metoda de plată selectată în procesul de comandă, cu condiția să existe o acoperire suficientă pentru mijlocul de plată specificat.

2. În cazul în care nu este posibilă colectarea sumei de plată integrală, dateblaster își rezervă dreptul de a o încasa în sume parțiale individuale, după propria apreciere.

3. În cazul în care utilizatorul nu stinge o creanță restantă până la data scadentă și în ciuda memento-urilor de plată trimise de către dateblaster, utilizatorul va fi în situație de neplată. Utilizatorul va suporta dobânda și costurile produse ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor. Acestea sunt în special costurile memento-urilor trimise de către dateblaster și taxele bancare pentru rambursarea / anularea cardului de credit sau returnarea unei note de debit cauzată de utilizator. Utilizatorul are posibilitatea de a dovedi că dateblaster nu a suferit daune sau că prejudiciul este semnificativ mai mic decât tariful forfetar. În schimb, dateblaster este poate să furnizeze dovezi ale unor daune mai mari. Din cauza întârzierii la plată, datoria restantă va fi predată unui prestator de servicii de recuperare. Este de comun acord ca utilizatorul să suporte toate costurile suportate de furnizorul de servicii de recuperare pentru activitățile sale.

§ 5 Durata contractuală și rezilierea

1. Serviciile contractuale sunt furnizate de dateblaster pe durata contractului, adică de la încheierea contractului până la terminarea acestuia.

2. Contractul de abonament gratuit se incheie pe o perioadă nedeterminată si poate fi reziliat oricand fara nici un preaviz.

3. Durata unui abonament cu plată (Premium) corespunde perioadei indicate în descrierea pachetului sau perioadei selectate de utilizator în momentul comandării pachetului (durata inițială). Termenul inițial este de maximum doi ani. În cazul în care calitatea de membru nu este reziliată la sfârșitul termenului inițial, contractul se prelungește pentru o perioadă nedeterminată (prelungirea contractului). Perioada de preaviz sau, în cazul în care a fost indicată o perioadă diferită în momentul achiziționării accesului plătit, pentru abonamentele cu o durată de cel mult o lună: 14 zile, iar pentru abonamentele cu o durată mai mare de o lună: 30 de zile.

4. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în notificarea de reziliere, abonamentul gratuit va continua după încheierea unui abonament premium și va necesita rezilierea separată. La sfârșitul calității de membru, dateblaster va bloca profilul utilizatorului și va procesa datele stocate în acesta doar într-o măsură limitată. Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai există obligații legale de păstrare și datele nu mai sunt necesare pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

5. Dreptul la încetarea prematură pentru un motiv întemeiat rămâne neafectat. Un motiv important de reziliere poate exista pentru dateblaster, în special în cazul în care utilizatorul (a) încalcă considerabil sau în mod repetat sau (b) încalcă alte obligații contractuale. În cazul în care motivul important al rezilierii constă într-o încălcare a obligației de către utilizator, dateblaster poate cere despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului. Acest lucru nu se aplică dacă utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea obligației.

6. Încetarea raportului contractual bazat pe plăți trebuie să fie sub formă de text pentru a fi validă. Pentru a asigura procesarea cu succes a rezilierii, declarația trebuie să conțină numele complet, serviciul utilizat, adresa de e-mail utilizată pentru înregistrare și numele de utilizator. Anularea poate fi trimisă prin e-mail la support@datingcustomercare.com. Alternativ, oferim și rezilierea contractului contra cost prin poștă. Pentru confortul dvs., v-am oferit un ghid pentru salvare sau imprimare. Acesta conține toate datele de contact și câmpurile de completat pentru a rezilia cu succes contractul plătit. Dați clic pe aici pentru a salva sau a imprima ghidul de anulare. Încetarea calității de utilizator va fi confirmată de dateblaster prin e-mail la adresa stocată în profil.

§ 6 Obligațiile utilizatorului

- consultați și furnizorul de conținut și politica de utilizare

1. Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul înregistrării sale, pentru detaliile suplimentare despre el însuși și astfel pentru informațiile pe care le furnizează despre el însuși. Utilizatorul se asigură că datele oferite corespund adevărului și îl descriu personal. Informațiile false făcute în mod intenționat conferă dateblaster dreptul să blocheze profilul utilizatorului, fără să fie afectat de dreptul la remunerare dateblaster. Acest lucru conferă dreptul dateblaster la reziliere fără notificare prealabilă.

2. Utilizatorul se asigură că nu va folosi serviciile dateblaster în scopuri comerciale, în special în scopuri publicitare. Utilizatorului nu i se permite să citească conținutul și profilurile altor utilizatori manual sau prin utilizarea programelor pentru a utiliza datele obținute în acest mod în afara serviciilor dateblaster.

3. Utilizatorul este obligat să trateze e-mailurile și alte mesaje, precum și datele de la alți utilizatori în mod confidențial și să nu le facă accesibile fără acordul părții terțe.

4. Utilizatorul se angajează să trateze confidențial datele sale de acces. Dacă datele de acces sunt transmise către terți, utilizatorul este responsabil pentru toate consecințele acțiunii sale. În cazul în care există suspiciuni că datele de acces au fost transmise către terți, utilizatorul trebuie să informeze imediat dateblaster și să ia măsuri adecvate pentru a evita abuzurile ulterioare.

5. Mai mult, utilizatorul se angajează să nu folosească în mod abuziv serviciile din dateblaster, în special
a. să nu le folosească pentru a răspândi material defăimător, rasist, instigator, ofensator sau în orice alt fel de materiale sau informații;
b. să nu le folosească pentru a amenința sau hărțui alți utilizatori și terți sau pentru a le încălca drepturile (inclusiv drepturile personale);
c. să nu introducă date în sistem sau în baza de date care conțin un virus sau care conțin software sau alt material care este protejat prin drepturi de autor sau alte drepturi de protecție, cu excepția cazului în care utilizatorul este proprietarul drepturilor respective sau are consimțământul necesar pentru a le utiliza;
d. să nu le folosească într-un mod care să afecteze negativ disponibilitatea serviciilor pentru alți utilizatori;
e. să nu intercepteze sau să încerce să intercepteze e-mailuri sau alte mesaje;
f. să nu trimită e-mailuri și alte mesaje către alți utilizatori în alt scop decât comunicarea privată, în special pentru a nu face publicitate sau a oferi bunuri și servicii sau în alte scopuri comerciale;
g. să nu numească sau să nu introducă nume, adrese, numere de telefon sau fax, adrese de mesagerie, adrese de e-mail, mărci, nume de companie, nume ale altor portaluri de internet sau URL-uri în descrierea personală sau fișierele încărcate;

6. Nerespectarea obligațiilor de mai sus sau încălcarea altor obligații reglementate în acești termeni și în condițiile generale dă dateblaster dreptul să rezilieze contractul fără notificare dintr-un motiv important, precum și să blocheze imediat accesul utilizatorului la baza de date dateblaster. dateblaster poate șterge anumite părți ale profilului de utilizator ca alternativă la blocare sau reziliere.

7. În măsura în care utilizatorul leagă interesele comerciale prin încheierea acestui contract sau utilizează datele puse la dispoziția sa de către terți în scopuri comerciale sau în scopuri neaprobate expres de dateblaster, se angajează să plătească dateblaster o penalitate contractuală de 500,00 de euro pentru fiecare încălcare dovedită. Alte cereri de daune rămân neafectate.

§ 7 Utilizare


1. dateblaster are dreptul să verifice conținutul și datele introduse de utilizatori și să elimine datele corespunzătoare dacă conținutul încalcă acești termeni și condițiile generale.

2. dateblaster are, de asemenea, dreptul de a verifica textele, fotografiile încărcate privind compatibilitatea cu acești termeni și cu cerințele legale și le poate elimina în cazul unei încălcări.


§ 8 Transferarea drepturilor


1. Utilizatorul acordă dateblaster un drept simplu non-exclusiv, transferabil, nelimitat din punct de vedere spațial și limitat temporal la durata de derulare a contractului privind conținutul creat sau postat de el, inclusiv imagini, texte și videoclipuri.

2. Utilizatorul asigură că conținutul postat sau creat și utilizarea acestuia nu încalcă niciun drept al terților în special niciun drept de autor sau alte drepturi de protecție.

§ 9 Răspundere


1. dateblaster nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul profilurilor utilizatorului. Ea nu are control asupra acurateței și securității informațiilor care sunt schimbate între utilizatori sau privind informațiile din profilurile lor.

2. dateblaster nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea profilurilor afișate în sistemul de potrivire și evaluarea acestora cu privire la compatibilitatea cu alți utilizatori. dateblaster datorează doar realizarea contactelor, nu și succesul contactului.

3. dateblaster nu își asumă niciun fel de răspundere pentru daune financiare sau de altă natură care pot fi asociate cu serviciul, cu excepția cazului în care acest lucru a fost provocat intenționat sau prin neglijență gravă de către dateblaster.

4. dateblaster nu își asumă niciun fel de răspundere pentru obținerea neautorizată a datelor personale ale terților de la utilizatori (de exemplu, ca urmare a accesului neautorizat de către „hackeri” la baza de date), cu excepția cazului în care dateblaster a făcut posibil în mod intenționat sau neglijent accesul la datele personale.

5. dateblaster nu este răspunzător nici dacă informațiile pe care utilizatorul le-a pus la dispoziția terților sunt folosite abuziv de către aceștia.

§ 10 Exonerare


1. Utilizatorul exonerează dateblaster de orice răspundere și de toate obligațiile, cheltuielile și cererile de compensare care au fost cauzate prin defăimare, insultă sau vătămare corporală a altor utilizatori.

§ 11 Probleme tehnice


1. dateblaster nu garantează disponibilitatea constantă a site-ului dvs. și funcționalitatea sa tehnică.

2. În special, dateblaster nu preia nicio responsabilitate pentru tulburările calității accesului la serviciu din cauza forței majore sau din cauza evenimentelor pentru care dateblaster nu este responsabil.

§ 12 Jurisdicția și legea aplicabilă


Se aplică legea Confederației Elvețiene, cu excepția normelor elvețiene privind conflictul de legi. Dispozițiile legale obligatorii și mai favorabile de la domiciliul consumatorului nu sunt afectate de această alegere a legii aplicabile. Locul de jurisdicție este instanța din Elveția, în cantonul Zug. În cazul în care sunteți un consumator cu domiciliul în Uniunea Europeană și dacă există dispoziții obligatorii în acest sens, se poate aplica, de asemenea, legea țării în care vă aveți domiciliul.

§ 13 Soluționarea litigiilor

Comisia UE a înființat o platformă de internet pentru soluționarea disputelor online („platforma ODR”) dintre întreprinzători și consumatori. Platforma ODR poate fi accesată la https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Subliniem că nu suntem obligați legal și nici nu suntem dispuși să participăm la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unui comitet de arbitraj al consumatorilor.

§ 14 - Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a vă retrage din acest contract în termen de paisprezece zile, fără a oferi niciun motiv.

Perioada de retragere este de paisprezece zile din ziua încheierii contractului.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland, e-mail: support@datingcustomercare.com) cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din acest contract printr-o declarație univocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail).

Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea cu privire la exercitarea dreptului dvs. de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
Consecințele retragerii
Dacă vă retrageți din acest contract, vă rambursăm toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard pe care o oferim) în cel mai scurt timp dar cel târziu în termen de paisprezece zile din ziua în care am primit notificarea retragerii din contractul cu dvs. Pentru această rambursare folosim aceiași modalitate de plată pe care ați folosit-o în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel cu dvs.; în niciun caz nu vi se va percepe vreo taxă pentru această rambursare.

Dacă ați solicitat ca serviciile să înceapă în perioada de retragere, trebuie să ne plătiți o sumă rezonabilă, care este proporțională cu serviciile până la momentul în care ne-ați informat cu privire la exercitarea dreptului de retragere din acest contract, comparativ cu totalitatea serviciilor prevăzute în contract.

La cererea expresă, vom începe executarea contractului contra cost înainte de expirarea perioadei de reatragere, cu condiția să fiți de acord în același timp că dreptul dvs. de reatragere expiră și ne confirmați că sunteți conștient de acest lucru.

Pentru a vă retrage din contract, puteți utiliza și următorul formular de retragere.

Către
Dateblaster AG
Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland

E-mail: support@datingcustomercare.com

Prin prezenta ne retragem din contractul încheiat de mine/noi () privind achiziționarea următoarelor produse ()/furnizarea următorului serviciu ()

- Comandat la ()/primit la ()
- numele consumatorului/-orilor
- adresa consumatorului/-orilor
- semnătura consumatorului/-orilor (numai pentru notificare pe hârtie)
– data

(*) Ștergeți ce nu corespunde.